Last changed: December 29th 2022
Sidst ændret: 29. December 2022
us-uk  Emails from this server  us-uk dk  Emails fra denne server  dk
We comply with Danish law on SPAM, and the international CAN-SPAM Act. We have an active spam policy, and we enforce it, and should prevent any spam being sent from us. This server do NOT relay mail. If you have received un-wanted mail, sent from "ahcorp.dk" or "ahcorp.tk" or "rumgryn.dk" or "rumgryn.tk" you are more than welcome to contact us on one of the email-addresses listed below this text window. Vi overholder Dansk lov om SPAM, og den internationale CAN-SPAM lov. Vi har en aktiv spam politik hos os, og vi håndhæver den, hvilket bør forhindre at spam sendes fra os. Vi videresender IKKE mail gennem denne server. Hvis du har modtaget u-ønsket post, sendt fra "ahcorp.dk" eller "ahcorp.tk" eller "rumgryn.dk" eller "rumgryn.tk" skal du være mere end velkommen til at kontakte os på en af email-adresserne der er under dette tekst vindue.
 People that send spam,
 do NOT "survive" here !!!
 We fight spam !!!
SPAM  Folk der sender spam,
 "overlever" IKKE her !!!
 Vi bekæmper spam !!!
abuse@ahcorp.dk abuse@ahcorp.tk
abuse@rumgryn.dk abuse@rumgryn.tk
To: Domain Information Til: Domæne Information